Publications

Les presses du reel

New Consonant Music

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Chopin University Press / eFryderyk.pl

Selected:

Knittel Krzysztof Autorefleksja: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70.(red. Leszek Polony)Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1986

Krzysztof Knittel without title – text to the catalogue of exhibition of Barbara Zbrożyna Sunlit figures / Figury nasłonecznione, Zacheta National Gallery (28.03.08), curator Anna Maria Leśniewska

Krzysztof Knittel Mon aventure avec la performance / My adventure with the performance

mobile – album / international – 01 / in between (p. 115-125, ed. Michel Collet, Valentine Verhaeghe), Montagne Froide / Cold Mountain, Lattre de Tassigny, 25000 Besancon, France, 2008

Krzysztof Knittel W stronę sztuki…  (Towards art…) Czy – jeśli sztuka jest odblaskiem dobra – opisywanie tego, co dobre w świecie jest tym odblaskiem właśnie? – introduction to the album Labirynt 2007 (p. 2 – 5, ed. Andrzej Mroczek), Biuro Wystaw Artystycznych, 20-112 Lublin, ul. Grodzka 5a, 2008

Krzysztof Knittel Między rzeczywistością a kreacją (Between Reality and Creation), Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2010

Krzysztof Knittel  Nie potrzebuję dźwięku, który do mnie mówi… (I don’t need sounds speaking to me…) – preface to the book of dr Joanna Napieralska “SOUND DESIGN: The Film Sounds’ Way to Emancipation published UMFC, 2012.