bibliography

Szczepańska Elżbieta Knittel Krzysztof: Encyklopedia Muzyczna PWM(część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. ?k l ł?, PWM, Kraków 1997

Thomas Adrian Knittel Krzysztof: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 13, Macmillan Publishers Limited, London 2001

Skowron Zbigniew Knittel Krzysztof: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe(Hg. Ludwig Finscher), Personenteil 10,Bärenreiter / Metzler, Kassel / Stuttgart 2003