press

culture.pl – CD Krzysztof Knittel

culture.pl – the four seasons

culture.pl – The Heartpiece Double Opera

Warsaw Autumn – The Heartpiece Double Opera

Bogusław Schaeffer,  Życie Literackie, 17.08.1975

Bogusław Schaeffer, Życie Literackie, 17.08.1975

Roger Paris, Buffalo Evening News, 9.05.1978

Roger Paris, Buffalo Evening News, 9.05.1978

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jurgen Otten, Berlin 2000Frankfurter Allg. Zeitung 2000_2

Jurgen Otten, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berlin 2000

Ukhov, 2001

Dmitriy Ukhov, Rossiyskaya Muzykalnaya Gazeta, 2000

(essay below written by Andrzej Chłopecki was published in an album released by the Polish Radio in 2006)

ACH,2006_1  ACH,2006_2

ACH,2006_3  ACH,2006_4

ACH,2006_5

Olgierd Pisarenko, Ruch Muzyczny, 2004

Olgierd Pisarenko, Ruch Muzyczny, 2004

Szostakowicz i Knittel

Szczecińska - koncert klawesynowy

Ewa Szczecińska, Tygodnik Powszechny, 2.01.2005

Ewa Szczecińska, Tygodnik Powszechny, 26.06.2005

Ewa Szczecińska, Tygodnik Powszechny, 26.06.2005

 Warsaw Autumn – The Heartpiece Double Opera

Bogusław Schaeffer,  Życie Literackie, 17.08.1975

Bogusław Schaeffer, Życie Literackie, 17.08.1975

Roger Paris, Buffalo Evening News, 9.05.1978

Roger Paris, Buffalo Evening News, 9.05.1978

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jurgen Otten, Berlin 2000Frankfurter Allg. Zeitung 2000_2

Jurgen Otten, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berlin 2000

Ukhov, 2001

Dmitriy Ukhov, Rossiyskaya Muzykalnaya Gazeta, 2000

(essay below written by Andrzej Chłopecki was published in an album released by the Polish Radio in 2006)

ACH,2006_1  ACH,2006_2

ACH,2006_3  ACH,2006_4

ACH,2006_5

Olgierd Pisarenko, Ruch Muzyczny, 2004

Olgierd Pisarenko, Ruch Muzyczny, 2004

Szostakowicz i Knittel

Szczecińska - koncert klawesynowy

Ewa Szczecińska, Tygodnik Powszechny, 2.01.2005

Ewa Szczecińska, Tygodnik Powszechny, 26.06.2005

Ewa Szczecińska, Tygodnik Powszechny, 26.06.2005