Award of the Year 2015 of the magazine HIGH FIDELITY in the category Music for the CD of P.U.R. COLLECTIVE Nichi Nichi Kore Ko’nichi

CD was released in 2015 by the For-tune Edition

P.U.R. COLLECTIVE: Krzysztof Knittel, Alexey Kruglov, Yuriy Yaremchuk, Tomasz Chołoniewski, Maciej Staszewski)

http://highfidelity.pl/@main-2605&lang=

Ach, co to za płyta! To rejestracja czystej energii, swingu (jakkolwiek to brzmi), free jazzowych odlotów i po prostu Muzyki. A do tego fenomenalna realizacja – tak powinno się nagrywać jazz.

Recenzja: No. 136 sierpień 2015

Ah, what a record this is! It is a recording of pure energy, swing (whatever it sounds like), free jazz breaks and simply Music. And on top of that, a phenomenal production - that's how jazz should be recorded.

Review: No. 136 August 2015

« back