AudioStage 2017

Preludes and audioscenes – 10 December 2017, Theatrical Institute, Warsaw – Anna Maria Huszcza, Izabela Chlewińska, Ewa Fabiańska-Jelińska, Jarosław Kordaczuk, Izabela Kościesza, Wojciech Błażejczyk, Marta Grzywacz, Alexey Vorsoba, Krzysztof Knittel

« back